ORĘDZIE WŁADCY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2017 – PIERWSZA ROCZNICA MONARCHII CHRZEŚCIJAŃSKIEGO MIĘDZYMORZA

ORĘDZIE WŁADCY Z DNIA 12 KWIECIEŃ 2017 – PODPISANIE MOU Z IHRC
12 kwietnia, 2017
Suweren Obrońca Wiary.
5 czerwca, 2017

Do Chrześcijańskich Międzymorzan i przyszłych Chrześcijańskich Międzymorzan. 23 kwietnia 2016 została wyniesiona do suwerenności Monarchia Chrześcijańskie Międzymorze. Warto przy tej okazji wytyczyć konieczne kierunki rozwoju.  Podpisane Memorandum z IHRC, poparcie w formie Dekretu przez Katolicki Kościół Narodowy w Polsce, jak również w formie Dekretu przez Misję Kościoła Galijskiego na Ukrainę i Mołdawie, to dokumenty potwierdzające naszą działalność. Konieczne jest działanie w czterech kierunkach.

Po pierwsze, państwowość Monarchii, faktyczna, dająca statut podmiotu prawa międzynarodowego. Wystarczy symboliczna stopa ziemi, aby poprzez procesy dyplomatyczne przeprowadzić konieczną rejestracje w ONZ. Dlatego też, w najbliższym czasie wprowadzimy inna strukturę rządu, w celu ujednolicenia jej ze stosowanymi powszechnie w innych krajach. Musimy kłaść nacisk na powagę działalności, dlatego też: tytuły, funkcje, stopnie, to nie są, przywoływane potocznie kwiatki do kożucha, lecz prawdziwy test, odpowiedź na pytanie: czy ten projekt jest przez wszystkich traktowany poważnie. Własna waluta, lub wewnętrzny system rozliczeń ułatwi rozwój i wzmocni suwerenność Monarchii. Organizacje orderowe, chociażby powołany Militarny Order Świętego Stanisława, wdraża plan promocji Monarchii, jej celów, ale również tak ważnej działalności charytatywnej.

Po drugie, wspólnota chrześcijan międzymorza. Ta ścieżka działalności jest konieczna do realizacji naszej wzniosłej misji. Daje również, pole manewru dla osób które chcą wspierać międzymorze, a z różnych względów nie mogą być w bytach politycznych. Wspólnota to uzupełnienie naszych potrzeb duchowych, jak również parasol Wspólnoty nad członkami międzymorza. Nasz projekt jest trudny, być może nie będzie zrozumiały przez wszystkich i dlatego Wspólnota pomoże nam chronić się i naszych bliskich. Wspólnota daje nam możliwość wyboru, w jaki sposób chcemy działać, przy czym formalna reprezentacja jest sprawą wtórną. Łączenie chrześcijan ponad różnicami Kościołów, to pierwszy, bardzo trudny kierunek działań.

Po trzecie, organizacja międzypaństwowa, czyli realne budowanie Unii krajów międzymorza. Są możliwości pośrednie, które będziemy stosować  w zależności od rozwoju wyżej wymienionych punktów. W najbliższym czasie wydany zostanie bardzo ważny, wręcz fundamentalny Edykt dotyczący Reprezentacji. Tytuły Szlacheckie będą umocowane w prawie, co znaczy że posiadacze tytułów otrzymają prawa i obowiązki. Natomiast Reprezentacja ma pokazać jaki jest koncept na zbudowanie Unii, a pomysł jest prosty, być blisko ludzi. Naszą siłą jest honor i czas – nie musimy spieszyć się do kolejnych wyborów. To co robimy dziś, robimy dla nas i naszych potomnych. Unia wydaje się być nierealna, ale jest realna, musimy poczekać na odpowiedni moment a do tego czasu przygotowywać się, rozwijać Monarchię i Wspólnotę. Przy tym nasze działania muszą być autentyczne i poważne –  my nie boimy się prawdy i zmierzenia z nią.

Po czwarte, wdrożenie waluty INTER. Znalezienie w pełni merytorycznie uzasadnionego rozwiązania w kwestii pieniądza jest bardzo trudne. Dlatego też, uruchomimy walutę razem z projektem badawczo-eksperymentalnym, aby w ramach tego przedsięwzięcia przetestować założenia nowej waluty.

Wprowadzenie INTER, relacje dyplomatyczne Monarchii, przygotowanie Wszechnicy i Wspólnoty, oferta Gwardii, pełny start Militarnego Order Ś.S. to tylko niektóre konieczne kierunki działań zanim rozpoczniemy szeroko mówić o naszym projekcie. Dziękuje wszystkim za zaangażowanie, życzę sukcesów na kolejny rok działalności Chrześcijańskiego Międzymorza.

Dodaj komentarz

youtube