Kronika

12 listopada, 2022

Warsztaty savoir-vivre – 12.11.2022

Na zamku w Pułtusku spotkali się przedstawiciele Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze z zaproszonymi gośćmi. W czasie warsztatów pracownicy Zamku przypomnieli zebranym zasady dobrego zachowania w czasie spożywania […]
13 lipca, 2022

Usunięcie z Monarchii Chrześcijańskie Miedzymorze Leszka Mączyńskiego – hańba byłemu skartabellat’owi.

Dnia 13 lipca 2022 roku, usunięto z Chrześcijańskiego Międzymorza i odebrano godność młodszego szlachcica Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze byłemu skartabellat’owi Leszkowi Mączyńskiemu. Były szlachcic nie ma prawa […]
4 lipca, 2022

Usunięcie z Monarchii Chrześcijańskie Miedzymorze Tadeusza Tuszyńskiego – hańba byłemu baronowi.

Dnia 04 lipca 2022 roku, usunięto z Chrześcijańskiego Międzymorza i odebrano godność szlachcica Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze byłemu baronowi Tadeuszowi Tuszyńskiemu. Były baron nie ma prawa używać […]
4 lipca, 2022

Usunięcie z Monarchii Chrześcijańskie Miedzymorze Roberta Jabłońskiego

Dnia 04 lipca 2022 roku, usunięto z Chrześcijańskiego Międzymorza i z grona aspirantów honoru Kompanów Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze Roberta Jabłońskiego Podstawa prawna: http://www.legal.gov.ist/download/dyrektywa_21_20220519_brak_miejsca_dla_osob_watpliwej_reputacji-pdf/
27 maja, 2022

Nowa Rada Rządowa 22 maja 2022 w Pułtusku

Dnia 22 maja 2022 roku, odbyło się powołanie Rady Rządowej Chrześcijańskiego Międzymorza. W skład nowej Rady weszli: Minister Stanu – Wielce Szlachetny Skartabellat Andrzej Nikodemowicz Minister […]
22 stycznia, 2021

Dekoracja Aliansem pod Świętym Krzyżem – 21 i 22.01.2021

Alians pod Świętym Krzyżem (AHC) jest pojednaniem pod Świętym Krzyżem na którym ukrzyżowany został za nas Jezus Chrystus syn Boży. Amen. Misją Aliansu również jest uhonorowanie […]
20 kwietnia, 2020

Spotkanie robocze w Szczechach.

W czasie spotkania dołączył do grona Kompanów Monarchii Robert Jabłoński . Uroczyste oświadczenie przyjął Jego Wielce Szlachetna Ekscelencja Aleksander Dobromilski.
6 stycznia, 2020

Video konferencja dotycząca INTER

W czasie spotkania realizowanego poprzez narzędzia telekonferencji Kompan Tomasz Sochacki złożył oświadczenie Aspiranta Honoru, dołączając do Kompanów Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze.
6 czerwca, 2019

Robocze spotkania dotyczące edukacji u Wiceministera Jego Ekscelencja Burgrabiego Leszka Mączyńskiego

W czasie spotkania do grona Aspirantów Honoru została włączona Kompan Monika Dubas – Mączyńska.
youtube