ORĘDZIE WŁADCY Z DNIA 12 KWIECIEŃ 2017 – PODPISANIE MOU Z IHRC

CHARYTATYWNY OBIAD NOWOROCZNY 2017
25 stycznia, 2017
ORĘDZIE WŁADCY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2017 – PIERWSZA ROCZNICA MONARCHII CHRZEŚCIJAŃSKIEGO MIĘDZYMORZA
25 kwietnia, 2017

Do Chrześcijańskich Międzymorzan i przyszłych Chrześcijańskich Międzymorzan.

Dnia 07.04.2017 w Warszawie miało miejsce podpisanie Memorandum zawarte między Monarchią Chrześcijańskiego Międzymorza a International Human Rights Commision. Stroną Memorandum jest Państwo („The State”) Monarchia Chrześcijańskiego Międzymorza, co w kontekście dyplomatycznym jest bardzo ważnym stwierdzeniem. Oznacza, że istniejąca, posiadająca relacje z innymi Państwami, z innymi podmiotami prawa międzynarodowego, organizacja międzyrządowa rozpoznaje po naszej stronie Państwo i podpisuje Memorandum.

Drugi ważny cel jaki osiągnęliśmy, to jasny sygnał dla wszystkich podmiotów prawa międzynarodowego, iż prawa człowieka są dla nas kluczowe. Nie możemy realizować naszej podniosłej misji odrzucając tak ważne osiągnięcia cywilizacyjne, powstałe dzięki kulturze chrześcijańskiej.

W korespondencji, która poprzedza podpisanie dokumentu, władze IHRC wyraziły chęć pomocy Monarchii w uzyskaniu pełnej, z perspektywy prawa międzynarodowego, Suwerenności, jako stanu prawnego niezbędnego do realizacji naszej misji w świecie.

W naszym gronie pojawiła się nowa osoba, Jego Książęca Mość Rafał Wasik, współautor Memorandum i przyszły współtwórca polityki zagranicznej Monarchii. Książe Wasik złożył przysięgę na wierność Monarchii i dziś reprezentuje Monarchię jako Kniaź Wojewoda Ziemi Sandomierskiej. W czasie spotkania z rąk Suwerena otrzymał pamiątkowe wydanie Biblii w formacie mp3.

Korzystając z okazji, życzę wszystkich członkom naszej wspólnoty spokojnego przeżywania świąt Wielkanocy, wspaniałej rodzinnej atmosfery i wielu łask płynących z Krzyża zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa.

 

Dodaj komentarz

youtube