Pierwsze rozmowy

UTWORZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO MIĘDZYMORZA
23 kwietnia, 2016

27 lutego roku Pańskiego 2016 w Miliczu odbyło się pierwsze spotkanie Marcina Kwiatkowskiego i Biskupa Adama Rosiek na którym poczyniono pierwsze ustalenia dotyczące współpracy i wyznaczono termin uroczystości w Baranowie Sandomierskim. Spotkanie to było poprzedzone szeregiem rozmów miedzy Marcinem Kwiatkowskim a Księdzem Arturem Sitko oraz miedzy księdzem Arturem i Biskupem Adamem. Ważnym elementem inicjują rozmowy była koncepcja związana z ideą Praemiando Incitat (Nagradzając Zachęcaj). W ciągu kolejnych tygodni  przygotowano dokumenty dotyczące patronatu Katolickiego Kościoła Narodowego nad Międzymorzem. Został określony status władcy Chrześcijańskiego Międzymorza a także Prymasa i Ojców Założycieli.

Dodaj komentarz

youtube