UTWORZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO MIĘDZYMORZA

Pierwsze rozmowy
27 lutego, 2016
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA – powołanie Chrześcijańskiego Międzymorza
23 kwietnia, 2016

23 kwietnia 2016 roku  w kaplicy na Zamku w Baranowie Sandomierskim miały miejsce:

 1. utworzenie zgodnie z tradycją starochrześcijańską nowego bytu państwowego
 2. namaszczenie świętym olejem Władce Chrześcijańskiego Międzymorza
 3. podpisanie Traktatu Protektoratu Duchowego
 4. i załącznika w postaci Umowy o Współpracy.

O godzinie 18 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta dziękczynna za Tysiąc Pięćdziesięciolecie Chrztu Polski. Podczas tej Eucharystii Senior Kościoła Jego Ekscelencja Biskup Adam Rosiek zwierzchnik Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce dokonał zgodnie z prośbą zgromadzonych, do suwerennego bytu państwowego, które jest wolnym, niepodległym, niepodzielnym i niezbywalnym Państwem, o nazwie: Chrześcijańskie Międzymorze.

Akt wyniesienia

Katolicki Kościół Narodowy w Polsce

Biskup Adam Rosiek  – SENIOR KOŚCIOŁA w Polsce

Wyniesienie Chrześcijańskiego Międzymorza

Zebrany  Lud  Chrześcijańskiego Międzymorza,

stając przed Majestatem Boga w Trójcy Jedynego zgodnie przyrzeka

 1. Pielęgnować najświętsze wartości jakimi pozostają  Bóg,  święta religia chrześcijańska  i Państwo Prawa.
 2. Przestrzegać prawa, wolności i sprawiedliwości w imię Boga Wszechmogącego.

III.    Bronić  świętego chrześcijaństwa przed wszelkimi niebezpieczeństwami i atakami.

 1. Pomagać i wspierać swój święty Kościół Boży.
 2. Zachowywać porządek państwowy ustanowiony dla ochrony praw przyrodzonych przynależnych Dziecku Bożemu.
 3. W duchu chrześcijańskim charytatywnie pomagać bliźniemu w potrzebie lub odrzuconemu przez społeczeństwa

W imieniu Ludu Chrześcijańskiego Międzymorza ojcowie Założyciele proszą Ekscelencję Księdza Biskupa  Adama Rośka  o wyniesienie Ludu Chrześcijańskiego Międzymorza do suwerennego bytu państwowego, które jest wolnym, niepodległym, niepodzielnym i niezbywalnym Państwem, o nazwie:

Chrześcijańskie Międzymorze

co My Biskup Adam Rosiek  – z woli Ducha Świętego  Senior Kościoła  w Polsce, jako Zwierzchnik Kościoła w Polsce, autokefalicznego, zgodnie z tradycją  katolicką i starokatolicka  oraz posiadanymi uprawnieniami  czynimy, wynosząc i uznając suwerenność Ludu Chrześcijańskiego Międzymorza, oraz nadając Konstytucje:

Art 1.

 1. Chrześcijańskie Międzymorze jest z łaski Bożej suwerennym, wolnym, niepodległym, niepodzielnym i niezbywalnym Państwem. Jego formą rządu jest ograniczona i dziedziczna monarchia.

Art 2.

 1. Religia Chrześcijańska pozostaje oficjalną religią państwa a Katolicki Kościół Narodowy posiada w nim niezbywalne i nadrzędne prawa.
 2. Lud Chrześcijańskiego Międzymorza zobowiązany jest do wychowywania w niej swoich dzieci.
 3. Państwo akceptuje postawę bezwyznaniową i wspólnoty religijne oparte o wiarę Chrześcijańską

Art 3.

 1. Władca Chrześcijańskiego Międzymorza pomaga, wspiera i broni swój Lud jak również chrześcijan na świecie.
 2. Namaszczony, z woli Bożej, Władca jest źródłem honoru (Latin: fons honorum) i opiekunem swojego Ludu.
 3. Władca jest święty i nietykalny

Art 4.

 1. Do czasu anulowania tego Artykułu, zmiany w Konstytucji dokonuje Władca w uzgodnieniu z Prymasem Międzymorza, tworząc prawne regulacje Chrześcijańskiego Międzymorza.

 

[Podpis i pieczęć  Biskupa]

[Podpis Władcy w Imieniu Ludu Chrześcijańskiego Międzymorza]

[Podpisy ojców założycieli]

Akt Namaszczenia na Suwerena

W czasie mszy miało miejsce namaszczenie Marcina Gustawa na Suwerena, Władcę i Źródło Honoru.

Treść aktu:

Katolicki Kościół Narodowy w Polsce

Biskup Adam Rosiek  – z woli Ducha Świętego

SENIOR KOŚCIOŁA w Polsce

Akt Namaszczenia na Suwerena

Wszem i wobec wiadomym się czyni iż

W dniu Pańskim i patronalnym świętego Wojciecha Męczennika,

w 991 rocznicę koronacji króla Polski Bolesława Chrobrego

23 kwietnia roku Pańskiego 2016,

przed obliczem i z łaski Boga  w Trójcy Świętej Jedynego, Wszechmogącego Pana i Króla

w Kaplicy Królewskiej na zamku w Baranowie Sandomierskim, zwanym Małym Wawelem

został namaszczony świętym olejem krzyżma  i podniesiony z woli Bożej do godności Suwerena

Marcin Gustaw (Marcin Kwiatkowski)

od tej chwili

Władca Chrześcijańskiego Międzymorza, Suweren, Źródło Honoru (Latin: fons honorum).

W jego ręce oddaje się władanie Chrześcijańskie Międzymorze

Dla upamiętnienia aktu tego, a także przez wgląd na słabość

i ułomność natury człowieczej dokument niniejszy spisany został

przy świadkach, których też Pan do celebry posługi sakramentu przysposobił

i odpowiedzialnymi za obronę, walkę i pomoc nowemu Władcy oraz Chrześcijanom na całym świecie w tej mierze uczynił

 

[Podpis i pieczęć  Biskupa]

[Podpisy ojców założycieli]

 

Dodaj komentarz

youtube