Spotkanie 23 kwietnia 2022 w Falentach

Pożegnanie Duka Roberta Edelwajn (Pułkownik WP, Brygadier Strzelca)
19 stycznia, 2022
Nowa Rada Rządowa 22 maja 2022 w Pułtusku
27 maja, 2022

Dnia 23 kwietnia 2022 roku, odbyło się spotkanie Chrześcijańskiego Międzymorza w Falentach.

O godzinie 13.00. zebrani rozpoczęli spotkanie wspólną mszą w Kościele Pw. Św. Szczepana w Raszynie.

Mszę świętą w intencji zatrzymania laicyzacji i ateizacji w Europie Środkowej poprowadził proboszcz parafii. W czasie mszy Suweren przyjął jedną osobę do stanu Młodszej Szlachty Skaratbellat’a Monarchii. Kapłan pobłogosławił zebranych i nowego Szlachcica. Do szlachetnych Chrześcijańskiego Międzymorza dołączył Wielce Szlachetny Skartabellat herbu ŻABKA Włodzimierz ŻABKA.

Po mszy gromadzeni zjedli wspólny obiad w hotelu Elgrom w Falentach.

W czasie wspólnego spotkania Suweren wręczył nominację na Ministra Stanu Wielce Szlachetnemu Skartabellatowi Andrzejowi Nikodemowiczowi, wraz z misją tworzenia nowej Rady Rządowej.

Zgromadzonym odczytany został list gratulacyjny od Regenta i Wielkiego Księcia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych Aleksandra Podolskiego z okazji 6 rocznicy wyniesienia do suwerenności Chrześcijańskiego Międzymorza.

Do grona Kompanów Chrześcijańskiego Międzymorza dołączyły 3 osoby.

Do honorowych Chrześcijańskiego Międzymorza dołączyli:

  • Porucznik-Kompan Sebastian Śliwiński
  • Porucznik-Kompan Michal Bettcher
  • Kompan Edyta Rysiak

Komentarze są wyłączone.

youtube