Nowa Rada Rządowa 22 maja 2022 w Pułtusku

Spotkanie 23 kwietnia 2022 w Falentach
25 kwietnia, 2022
Usunięcie z Monarchii Chrześcijańskie Miedzymorze Roberta Jabłońskiego
4 lipca, 2022

Dnia 22 maja 2022 roku, odbyło się powołanie Rady Rządowej Chrześcijańskiego Międzymorza.

W skład nowej Rady weszli:

Minister Stanu – Wielce Szlachetny Skartabellat Andrzej Nikodemowicz

Minister Spraw Zagranicznych – Jego Ekscelencja Honorowo Tytułowany Książe Aleksander Jan Giedroyc

Minister Skarbu – Kompan Edyta Rysiak

Wiceminister i Sekretarz Stanu Spraw Obronnych – Jego Ekscelencja Baron Aleksander Dobromilski

Wiceminister i Podsekretarz Stanu do spraw Religijnych – Kompan Michał Bettcher

Komentarze są wyłączone.

youtube