Robocze spotkania dotyczące edukacji u Wiceministera Jego Ekscelencja Burgrabiego Leszka Mączyńskiego

Spotkanie robocze Monarchii w Warszawie
2 marca, 2019
Video konferencja dotycząca INTER
6 stycznia, 2020

W czasie spotkania do grona Aspirantów Honoru została włączona Kompan Monika Dubas – Mączyńska.

Dodaj komentarz

youtube