6 czerwca, 2019

Robocze spotkania dotyczące edukacji u Wiceministera Jego Ekscelencja Burgrabiego Leszka Mączyńskiego

W czasie spotkania do grona Aspirantów Honoru została włączona Kompan Monika Dubas – Mączyńska.
youtube