CHARYTATYWNY OBIAD NOWOROCZNY 2017

Dekret głowy misji na Ukrainę, Mołdawię i Polskę, Katolickiego Kościoła Gallów z Francji, Jego Eminencji Arcybiskupa Vikentyi.
5 grudnia, 2016
ORĘDZIE WŁADCY Z DNIA 12 KWIECIEŃ 2017 – PODPISANIE MOU Z IHRC
12 kwietnia, 2017

Spotkanie rozpoczęło się mszą w kameralnym gronie w kaplicy Świętej Trójcy w Warszawie. Mszę koncelebrował Ksiądz Andrzej Lipiński, Ksiądz Biskup Adam Rosiek, przysłał list do uczestników mszy:

Magnificencjo Księże Rektorze, Wasza Wysokość, Wasze Ekscelencje, Drodzy Państwo

Mimo widocznego już upływu czasu, jaki dzieli nas od rozpoczęcia nowego roku 2017 stajecie dzisiaj przy ołtarzu Pańskim aby prosić nade wszystko naszego Pana, Twórcę wszelkiego dobra, by zechciał pobłogosławić wszelkim dobrym dziełom, które w tym roku będziemy współtworzyć. Raduje się serce moje widząc Was, najważniejsze osoby Chrześcijańskiego Międzymorza, proszących Boga o Jego łaskę i dobry rok. Bóg zawsze błogosławi tym , którzy z ufnością i pokorą podążają Jego ścieżkami. Planując więc nowe działania na 2017 rok pamiętajcie by zawsze, w każdym z nich było miejsce dla Boga, dla Jego woli, bo tylko wtedy będziemy mogli być pewni oczekiwanych sukcesów i satysfakcji z trudu, którego wymagać będzie zrealizowanie zaplanowanych działań.

Pamiętajcie również zawsze o Wspólnocie naszego Kościoła w której z woli Pana zostało przez Niego pobłogosławione Chrześcijańskie Międzymorze. Dbając o wzrost duchowy nie zapomnijmy również o codziennych potrzebach Kościoła, o rodzących się nowych Jego dziełach, Parafiach i Instytutach. Moja fizyczna nieobecność na dzisiejszej uroczystości, powodowana wieloma obiektywnymi czynnikami, jeszcze bardziej wyzwala we mnie chęć głębszego duchowego zespolenia się z Wami w tych chwilach, kiedy będziecie wielbić Pana w ofierze Eucharystycznej ale i również wtedy kiedy będziecie składać sobie wzajemnie życzenia. Przyjmijcie więc ode mnie najlepsze życzenia. Niech ten rok , w którym będziemy przeżywali pierwszą rocznicę pobłogosławienia Chrześcijańskiego Międzymorza , będzie czasem Bożego błogosławieństwa. Niech ono spłynie na Was przemieniając Wasze życia. Niech Boża miłość przenika Was każdego dnia, rodząc wzajemną sympatię , zrozumienie i wzajemny szacunek. Pozdrawiam Was i z serca błogosławię W imię + Ojca i +Syna i +Ducha Świętego

W czasie mszy Suweren Jego Najjaśniejsza Wysokość, Z Woli Bożej Suweren i Władca Monarchii Chrześcijańskie Międzymorze Marcin Gustaw, nadał Tytuł Honorowy:

Tytuł: MARCHIO Z PÓŁNOCNO-ZACHODNI ROWIEŃSK, UA

Imię Nazwisko: Walenty Tyszkiewicz

Tytuł: COMES PRAGA-POŁUDNIE WARSZAWA, PL

Imię Nazwisko: Walenty Tyszkiewicz

Oraz odznaczył medalem Nobilitujący Medal Księcia Juliusza Nowina Sokolnickiego wraz z nadaniem Tytułu Honorowego:

Tytuł: 1st P’HONORIS ET NOBILITATE MALINOWSKICH

Klasa: OFFICER, 1

Imię Nazwisko: Bernard Malinowski

Po mszy zgromadzeni, jak również inni goście spotykali się na obiedzie charytatywnym. Środki zebrane w czasie spotkania zasiliły fundusz budowy Ogólnopolskiego Ośrodka Katolickiego dla Głuchoniemych w Rudniku nad Sanem.

Dodaj komentarz

youtube